Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Mapování terénu

Mapování terénu se provádí před zahájením projektových prací. Cílem je vytvořit účelovou mapu dokumentující oblast na které se má projektovat stavba.

Informace ke službě

Nabízíme zaměření jak polohové tak i výškové ve formě vrstevnic.

Výstupy jsme schopni dodat v digitálních formátech *.dgn; *.dxf; *.dwg. Nabízíme také možnost tisku až do formátu A0.

Termín zhotovení je individuální, závisí především na velikosti mapovaného uzemí.