Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Naše služby

 • Rozdělení pozemku

  Geometrický plán pro rozdělení pozemku se využívá při prodeji, darování, pronájmu či směny části pozemku. Oddělená část se opatří novým parcelním číslem a příslušnou bonitou. (více...)

 • Zaměření stavby

  Geometrický plán pro zaměření stavby či přístavby se dokládá stavebnímu úřadu při kolaudaci. Slouží také pro zápis budovy do katastru nemovitostí. (více...)

 • Usazení stavby do terénu

  Aby se předešlo rozdílnostem oproti projektu či porušení stávajících inženýrských sítí, požaduje stavební úřad vytyčení a usazení stavby do terénu dle projektové dokumentace. (více...)

 • Vytyčení hranic pozemku

  Vytyčení vlastnické hranice je zeměměřickou činností, kterou se v terénu fyzicky vyznačí poloha lomových bodů hranic podle geometrického a polohového určení nemovitosti. (více...)

 • Vyznačení věcného břemene

  Věcné břemeno omezuje právo vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. V případě že se VB vztahuje jen na část pozemku, je nutné vypracovat geometrický plán. (více...)

 • Zaměření inženýrských sítí

  Dokumentace inženýrských sítí (voda, kanalizace,...) je potřeba ke kolaudačnímu řízení. Provádí se též pro příslušné dodavatele (plynárny, elektrárny,...). (více...)

 • Mapování terénu

  Výkon zahrnuje zaměření polohové a výškové včetně vrstevnic pro zpacování projektové dokumentace. (více...)

 • Další služby

  Jsme schopni zajistit i další geodetické práce. Máte-li zájem o zde nevyjmenovanou službu, kontaktujte nás například pomocí poptávkového formuláře.