Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Usazení stavby do terénu

Aby se předešlo rozdílnostem oproti projektu či porušení stávajících inženýrských sítí, požaduje stavební úřad vytyčení a usazení stavby do terénu oprávněným geodetem dle projektové dokumentace.

Stavba se v terénu vyznačí pomocí kovových trubek či dřevěných kolíků (dle požadavků objednavatele).

Informace ke službě

Pro zahájení práce je potřeba dodat projekt o umístění stavby v terénu. Dále pak sdělit parcelní číslo pozemku, kde bude stavba umístěná, a název katastrálního území.

Na místo se vyjíždí zpravidla jednou. V případě, že pozemek není volně přístupný, je potřeba zajistit našim zaměstnancům vstup.

Zakázku jsme schopni vyřídit do týdne od zadání.