Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Zaměření stavby

Geometrický plán pro zaměření stavby (či přístavby) se dokládá stavebnímu úřadu při kolaudaci. Slouží také pro zápis budovy do katastru nemovitostí.

Před čerpáním hypotéky požadují banky zápis rozestavěné stavby do KN. Podmínkou pro zaměření je minimální výška obvodového zdiva 1 metr a patrné uspořádání budoucí stavby.

Informace ke službě

Pro zahájení práce nám postačí sdělit název katastrálního území a číslo parcely, na které stavba leží.

Na místo se vyjíždí zpravidla jednou. Pokud pozemek není volně přístupný, je potřeba zajistit našim pracovníkům vstup. Po zaměření se vyhotoví geometrický plán.

Zakázka je i včetně ověření katastrálním úřadem vyřízená přibližně do jednoho měsíce od zadání.