Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Rozdělení a scelení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku se využívá při prodeji, darování, pronájmu či směny části pozemku. Nově oddělená část se opatří novým parcelním číslem a příslušnou bonitou.

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. (Jak postupovat při rozdělení pozemku)

Informace ke službě

Kromě základních informací, jako je katastrální území či parcelní číslo rozdělovaného pozemku, budeme potřebovat místo rozdělení ukázat v terénu (osobně, nebo vyznačit například pomocí kolíků). Případně je možné rozdělení vyznačit na kopii katastrální mapy.

Na místo se vyjíždí zpravidla 2x. Při druhém výjezdu dojde k vyznačení hraničních bodů v terénu (trubky, mezníky, případně ocelovými hřeby), zaměření bodů pro následné vyhotovení geometrického plánu.

Pokud pozemek není volně přístupný, je potřeba zajistit našim pracovníkům vstup.

Zakázka je i včetně ověření katastrálním úřadem vyřízená přibližně do jednoho měsíce od zadání.