Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčení vlastnické hranice je zeměměřickou činností, kterou se v terénu fyzicky vyznačí poloha lomových bodů hranic podle geometrického a polohového určení nemovitosti. Lomové body hranic se v terénu označí dle vyhlášky (plastovými mezníky, obetonovanými trubkami, ocelovými hřeby,...)

Informace ke službě

Pro zahájení práce je potřeba sdělit název katastrálního území, parcelní číslo pozemku a kterou část požadujete vytyčit.

S výsledkem vytyčování je potřeba seznámit všechny vlastníky, pro které jsou tyto hranice společné. Ti mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Vytyčením hranic pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.

Zpřesnění bodů vytyčované hranice lze do katastru nemovitostí zapsat pouze na základě podepsaného souhlasného prohlášení všech dotčených vlastníků. Nedílnou součástí je přiložený geometrický plán.

Na místo se vyjíždí 2x až 3x.V případě, že k pozemku není volný přístup, je potřeba zajistit našim pracovníků vstup.

Práci jsme schopni zhotovit do měsíce od zadání.