Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Vyznačení věcného břemene

Věcné břemeno omezuje právo vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Příkladem může být právo chůze či jízdy přes cizí pozemek, právo vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, nebo například právo čerpat vodu ze studny na cizím pozemku.

Věcné břemeno se může vztahovat na celý pozemek, nebo na jeho část. V případě že se vztahuje jen na část, je nutné vypracovat geometrický plán.

Informace ke službě

Pro zahájení práce nám stačí znát parcelní číslo pozemku, kde se věcné břemeno nachází, název katastrálního území a především ukázat (či vyznačit) v terénu, kudy věcné břemeno povede.

Podzemní vedení inženýrských sítí doporučujeme nechat při zaměření odkryté, není to však podmínkou.

Lomové body věcného břemene není nutné stabilizovat předepsaným způsobem, nevyžaduje-li to objednavatel. Hranice se zobrazí pouze do souboru geodetických informací příslušného katastrálního pracoviště.

Zpravidla se provádí jeden výjezd. V případě, že pozemek není volně přístupný, je potřeba zajistit našim pracovníkům vstup.

Zakázka je i včetně ověření katastrálním úřadem vyřízená přibližně do jednoho měsíce od zadání.