Naše pobočka

Budova sídla v Liberci

Liberec

Rumjancevova 696/3, Liberec

+420 482 710 141

liberec@geometrickeplany.cz

Spolehlivá firma 2012

Zaměření inženýrských sítí

Mezi inženýrské sítě patří nadzemní a podzemní elektrické kabely, nadzemní a podzemní telefonní kabely, vodovody a kanalizace či plynové potrubí.

Dokumentace inženýrských sítí je potřeba ke kolaudačnímu řízení. Provádí se též pro příslušné dodavatele (plynárny, elektrárny,…).

Inženýrské sítě zaměřujeme polohově i výškově.

Informace ke službě

Poloha a výška trasy podzemních inženýrských sítí a podzemních objektů se zásadně zaměřuje před zakrytím (záhozem zeminou). Je zajištěna vazba na správce jednotlivých sítí - znalost jejich datových výstupů.